V programu děti projdou aktivně příběhem sv. Václava a závěrem jeho života. Program využívá metody a techniky dramatické výchovy (živé obrazy, hra v roli, im­provizace atd.) a klade důraz na spolupráci a komunikaci dětí ve skupině.
 
Cílenost: 5.–7. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dějepis, Dramatická výchova
Klíčová slo­va: svatý Václav, Přemyslovci
Výstupy – žák: se orientuje v úseku dějinného vyprávění
Cena: 40 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: hana_patrasova@nm.cz, tel.: 388 385 716, 724 412 269