Originální šestinotónové harmonium, jehož koupi finančně podpořil prezident T. G. Masaryk a stejnou částkou (10 000 Kč v tehdejší měně) také Ministerstvo školství a národní osvěty, zapůjčí pro provedení opery Národní muzeum – České muzeum hudby. Součástí orchestru jsou další velmi specifické nástroje. Z originálního Hábova rukopisu už měsíce dílo přepisuje do provozuschopných materiálů Pavel Ciboch. Operu natáčí Český rozhlas Vltava.
 
Dílo exkluzivně pro festival studuje dirigent Bruno Ferrandis. Šestadvaceti pěveckých sól se ujmou čeští pěvci, sborových scén Canticum Ostrava v čele s Jurijem Galatenkem. Velký symfonický orchestr vytvoří Ostravská banda a ONO/ Ostrava New Orchestra. Scénická realizace tandem Jiří Nekvasil a David Bazika.
 
 
Alois Hába (1893–1973) představuje vůdčí osobnost české skladatelské moderny meziválečného období. Ve všech oblastech činnosti – kompoziční, pedagogické i organizační – se projevovala jeho zásadní vlastnost: odvaha vykročit na půdu, na niž se dosud nikdo neodvážil. Hábova cílevědomost, neústupnost a široké mezinárodní kontakty znamenaly pro meziválečnou československou kulturu obrovský potenciál. Třetí, dosud neprovedenou operu Přijď království Tvé, Hába považoval za svůj tvůrčí vrchol. Operu dokončil roku 1942, kdy bylo pomyšlení na její provedení vyloučeno, a po druhé světové válce se stal překážkou námět ovlivněný antroposofickým učením Rudolfa Steinera, v němž ideologie socialistického realismu spatřovala nebezpečnou ezoteriku. Základní myšlenkou opery je sociální spravedlnost, svobodné myšlení a protiválečný postoj.