S podporou národního programu Memoriae Mundi Series Bohemica pro digitální zpřístupnění vzácných dokumentů nechala Knihovna Národního muzea v letošním roce zdigitalizovat tři rukopisy ze svých sbírek.

Dva dokumenty pocházejí ze 14. století a ve středověku patřily do knihovny kláštera augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Starší z nich (XVI A 14) obsahuje soubor děl sv. Ambrože a jeho vznik je kladen do Itálie první poloviny 14. století. Druhý (XVI A 15) pochází z roku 1354 a zahrnuje v sobě glosu ke knize Job. Posledním rukopisem (XVI A 1) je latinská bible s prology a výkladem hebrejský slov sepsaná pro mistra Ondřeje v roce 1440.

Všechny tři rukopisy si lze prohlédnout on-line na stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.