Čtyři z nich jsou středověké, a i když byly většinou sepsány v zahraničí, již ve středověku prošly knihovnou augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem. Nejstarší je latinská bible italského původu z první poloviny 13. století (sign. XVI A 5) a patrně rovněž v Itálii vznikl i rukopis s první částí díla Bartoloměje z Urbina Milleloquium sancti Ambrosii ze 14. století (sign. XV A 4). Třetí kodex byl sepsán ve Francii v první polovině 14. století a obsahuje biblické konkordance Hugona ze Saint-Cher (sign. XVI A 4). Českého původu je misál ze třetí čtvrtiny 14. století (sign. XVI A 10). Posledním rukopisem je Didaktika Jana Amose Komenského (sign. II B 8). Tento její opis pochází z doby kolem roku 1630 a díky obsahu Komenského vlastnoruční úprav a poznámek je řazen do užší sbírky cimélií Knihovny Národního muzea.

Všech pět rukopisů je zpřístupněno on-line na stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.