Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea intenzivně pokračuje. Za rok se otevře prvním návštěvníkům u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí od založení instituce. První výstavou bude Česko-slovenská výstava věnovaná 100 letům soužití Čechů a Slováků.
 
Historickou budovu Národního muzea již po několikáté navštívil v rámci kontrolního dne ve čtvrtek 12. října 2017 ministr kultury České republiky Daniel Herman, aby se seznámil s aktuálním průběhem stavebních prací. Za přítomnosti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové byl kontrolní den zahájen prohlídkou spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea, kde finišují stavební práce. Dále jim bylo ze strany zhotovitele prezentováno pokračování prací v jednotlivých částech budovy a činnost restaurátorů.
fotografie lidí na stavbě
Účastníci kontrolního dne si prošli také spojovací tunel mezi muzejními budovami.
 
„Příští rok bude rokem oslav. Připomeneme si 100. výročí vzniku Československé republiky a 200. výročí založení Národního muzea. Usilovně pokračujeme ve stavebních úpravách Historické budovy, aby se návštěvníci u příležitosti těchto dvou významných jubileí mohli po více než sedmi letech do budovy opět podívat,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
„Dosud byly na přípravu akce, restaurování a stavební práce použity dotační prostředky ve výši přes 600 milionů korun z celkového objemu --- korun. Jsou dokončeny hrubé stavební práce včetně konstrukcí v atriu a jeho zastřešení, dále hlavní konstrukce na spojovací chodbě mezi hlavní budovou Národního muzea a bývalou budovou Federálního shromáždění – je tedy jasné, že objem stávající rozpracovanosti stavebních prací a restaurování dává záruku, že stavba bude dokončena v plánovaném termínu, tedy v 1. pololetí 2019. Dokončení a zkolaudování vnitřních a přístupových prostor, které budou sloužit pro expozici k výročí vzniku samostatné Československé republiky, je zajištěno do termínu říjen 2018. Jsem rád, že tato náročná rekonstrukce probíhá dle plánu a děkuji všem, kteří se podílejí na tomto ohromném a nesmírně důležitém projektu,“ řekl ministr kultury ČR Daniel Herman.
 
fotografie
Ministra kultury budovou provedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. O restaurování pohovořil i Pavel Jerie z NPÚ.
 
Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková se vyjádřila k roli památkářů v celém náročném procesu: „Jsem ráda, že Národní památkový ústav může účinně a erudovaně přispět k celkové a velmi náročné obnově této pražské dominanty, při které je třeba skloubit zájmy památkové péče s nároky na moderní muzejní provoz. Naši odborníci přitom mohou čerpat z bohatých materiálů včetně archivu historických fotografií, který spravujeme, a ukázat kolegům z Národního muzea cestu k co nejvíce autentické podobě muzea z doby jejího vzniku."
 
restaurátor
Restaurátor při práci
 
Prezentována byla i činnost restaurátorů na venkovní výzdobě i v interiérech budovy – např. restaurátorské práce na fasádě a střeše budovy, kam byly (na balustrádu pravé boční fasády) tento týden za pomocí jeřábu vráceny čtyři zrestaurované sochy představující vlastnosti charakterizující vědeckou činnost na poli historickém a literárním – Pilnost, Ušlechtilost, Pravdu a Krásu. Restaurátoři dokončili zlacení kopulí bočních věží, kterým navrátili ztracený lesk. V Panteonu pokračuje restaurování maleb.
V rámci kontrolního dne bylo prezentováno i nově vybudované mezipatro – vložená vestavba na levém nádvoří, kde vznikne společenská dvorana určená pro setkávání, v které návštěvníkům bude k dispozici muzejní kavárna a muzejní obchod.
 
>> Podívejte se na video z kontrolního dne na portálu Muzeum 3000
 
Rekonstrukce Historické budovy je jednou z největších a nejsložitějších staveb v České republice. Práce na ní intenzivně pokračují, tak aby své první návštěvníky mohla přivítat v říjnu 2018 a první stálé expozice v ní mohly být instalovány v průběhu roku 2019. Rozpočet se zatím daří držet dle plánu, vícepráce k dnešnímu dni činí něco málo přes 1% z ceny díla.
 
fotografie-ministr
Ministr kultury Daniel Herman se detailně zajímal o průběh prací.