U příležitosti Mezinárodního dne muzeí je ve středu 18. 5. 2022 vstup nejen do všech objektů Národního muzea, ale i do řady  muzeí a galerií z celé České republiky jako například do Národní galerie, Národního technického muzea, Moravského zemského muzea, Slezského zemského muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Technického muzea v Brně či Muzea hlavního města Prahy ZDARMA.

Národní muzeum společně s Českým výborem ICOM a dalšími českými muzei prosí všechny návštěvníky, aby formou dobrovolného vstupného přispěli libovolnou částkou do sbírky prostřednictvím transparentního účtu Pro pomoc ukrajinským muzeím č. 123-7121270287/0100, nebo naskenováním QR kódu ve svém mobilním bankovnictví.

Prostředky budou využity na nákup potřebného materiálu, případně restaurování sbírkových předmětů.

Sbírka byla schválena od 11. 5. 2022 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.