Lapidárium Národního muzea připravilo událost, která představila Národní muzeum jako subjekt, jež uchovává díla mizející z veřejného prostoru. Celodenní program, připravený k 200. výročí založení Národního muzea, patřil dílnám a wokshopům, ale také komentovaným prohlídkám významných památek nebo hudbě.

Fotoalbum

Během dne proběhly workshopy kresby pro dospělé

Během dne proběhly workshopy kresby pro dospělé

Uskutečnily se také výtvarné dílny

Uskutečnily se také výtvarné dílny

Nechyběly ani komentované prohlídky

Nechyběly ani komentované prohlídky

V Lapidáriu nezapomněli ani na ty nejmenší návštěvníky

V Lapidáriu nezapomněli ani na ty nejmenší návštěvníky

Součástí programu bylo pásmo písní České dějiny v písničce

Součástí programu bylo pásmo písní České dějiny v písničce

V pásmu písní vystoupila Ostravská bandaska

V pásmu písní vystoupila Ostravská bandaska