V roce 2017 Národní muzeum realizovalo první část plánované humanitární pomoci Sýrii zaměřené na záchranu historických a archeologických památek. Pomoc byla poskytnuta ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii schváleného vládou ČR v červnu 2016. Partnerem Národního muzea je Generální ředitelství památek a muzeí v Sýrii.
 
Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie a v uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi.

Dnes byla za účasti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a generálního ředitele Generálního ředitelství památek a muzeí v Sýrii Mahmouda Hamouda otevřena panelová výstava s názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015. Výstava, doprovázená třemi exponáty, které jsou ve sbírkách Národního muzea a které pocházejí ze syrské lokality Palmýra, se zaměřuje na jeden z aspektů současného konfliktu, který probíhá v Sýrii. Tím je dopad konfliktu na archeologické dědictví země. Území Sýrie bylo a stále je dějištěm významných momentů dějin lidstva, které jsou zhmotněny a uchovány v četných archeologických lokalitách a nálezech, historických stavbách, muzeích a sbírkách. To vše je současným konfliktem významně ohroženo.
 
 
 
Generální ředitel Generálního ředitelství památek a muzeí v Sýrii Mahmoud Hamoud při zahájení výstavy
 
 
Vážný stav mnoha lokalit a památek ilustrují četné fotografie pořízené syrskými archeology. Dokládají jednak rozsah škod a zároveň jsou v rukou odborníků výchozím podkladem pro úvahy o budoucím postupu záchrany a rekonstrukce jednotlivých postižených míst.
 
V roce 2017 se podařilo naplnit první část plánované pomoci a připravit zázemí pro zbývající dvě na rok 2018. Nakoupen a zaslán byl restaurátorský materiál, nástroje a chemikálie, o které syrská strana požádala při prvním kontaktu s Národním muzeem. V lednu roku 2018 byl do Národního muzea zaslán seznam požadované humanitární pomoci syrskými partnery, přičemž pomoc roku 2018 tvoří z převážné většiny poskytnutí elektroniky potřebné k vybavení administrativního zázemí a pro odbornou práci s historickými artefakty. Během března a dubna 2018 došlo k vytipování předmětů, které by měli být zaslány ze Sýrie do Národního muzea na restaurování, a byl stanoven jejich konečný seznam, který čítá 20 položek a jedná se převážně o rituální předměty z bronzu, šperky, ale i kamenné reliéfy, všechny datované do období starověku. Některé předměty jsou i z lokality Palmýra. Transport humanitární pomoci do Sýrie v polovině dubna byl však vzhledem k nepříznivé bezpečnostní situaci v zemi odložen a čeká se na stanovení nového termínu transportu. Součástí restaurování bude i pobyt a školení syrských odborníků v České republice.

Fotoalbum