Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Maamoun Abdulkarim dnes během tiskové konference na půdě Národního muzea podepsali k zahájení spolupráce Deklaraci o projevení zájmu. Uzavření spolupráce je součástí širšího Programu humanitární a rozvojové asistence v Sýrii schválené vládou ČR v červnu 2016. Národní muzeum se v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem kultury ČR do tohoto programu rozhodlo zapojit pomocí se záchranou poškozených památek UNESCO a světového kulturního dědictví v Sýrii.

Fotografie delegace
Delegace si prohlédla Historickou budovu Národního muzea, která prochází rekonstrukcí.
Zleva: Generální ředitel Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Maamoun Abdulkarim, generání ředitel Národního muzea Michal Lukeš, tlumočník Samir Masad, ředitel Damašské pevnosti Edmond Alejji a ředitelka zahraniční spolupráce Lina Kutienfa.

Vládou schválený Program humanitární a rozvojové asistence v Sýrii zahrnuje několik oblastí od humanitární pomoci, přes dodávání zdravotnického materiálu, až po záchranu památek UNESCO a světového kulturního dědictví, které je válkou, ale též z důvodů ideologických cíleně ničeno. Vzájemná spolupráce Národního muzea a Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky se zaměří především na ochranu, konzervaci a zachování historických artefaktů.

tisková konference
Během tiskové konference byla uzavřena Deklarace o projevení zájmu.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš již při své návštěvě Sýrie na podzim 2016 zjišťoval aktuální situaci na poli syrské památkové péče a především možnosti, jak by mohlo Národní muzeum se záchranou archeologických a historických artefaktů pomoci. „V první fázi jsme se rozhodli syrskou památkovou péči podpořit materiálem pro konzervování, restaurování a uložení archeologických artefaktů, dále pak pomoci s konzervací a restaurováním historických předmětů v našich restaurátorských dílnách a také poskytnout syrským odborníkům školení v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví. Památky v Sýrii jsou součástí světového kulturního dědictví a je v zájmu celého civilizovaného světa pomoci s jejich záchranou. V opačném případě lidstvo přijde o významnou část své historie,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Uzavřená Deklarace pokrývá širší spolupráci na společných projektech zahrnující konzultace, semináře a konference zaměřené na archeologii, muzeologii, konzervaci a uchovávání památek, ale také na výstavách s touto tematikou. V Praze tak bude například realizována fotografická výstava o zničených památkách v Sýrii. V rámci návštěvy Národního muzea se také uskutečnila přednáška profesora Maamouna Abdulkarima o současné situaci na poli kulturního dědictví v Sýrii. Součástí programu je i návštěva právě rekonstruované Historické budovy Národního muzea a depozitářů Národního muzea v Terezíně, kde proběhne setkání s restaurátory, kurátory a dalšími odbornými pracovníky muzea.

Fotoalbum