Spolupráce zaměřená na úctu k tradici i na udržitelnou budoucnost

Stejně jako letošní Světový den vody, i nově uzavřené partnerství se nese v duchu významných výročí. Mattoni letos slaví 150 let od svého založení a Národní muzeum si zanedlouho připomene celých 205 let své historie. Společně se zaměří i na témata udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Mattoni stále pokračuje v úspěšné tradici svého zakladatele a je věrná hodnotám, ze kterých vzešla. Díky partnerství s Národním muzeem můžeme důstojně uctít naši historii a zároveň se společně zasazovat o lepší budoucnost. Pevně věřím, že i díky tomu se Mattoni a Národní muzeum sejdou na společné oslavě i za dalších 150 let,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Národní muzeum je nejen symbolem české státnosti a kultury, ale také moderní vzdělávací a vědeckou institucí. Každý rok si Muzejní komplex, ale i další objekty Národního muzea přijde prohlédnout více než milion návštěvníků. Velký úspěch mají také vzdělávací programy pro školy a rodiny s dětmi.

Připravujeme stále nové, zajímavé projekty, výstavy a expozice, včetně přírodovědeckých. Ty navíc dokážeme propojit s moderními technologiemi. To vše se snažíme dělat při zachování zodpovědného přístupu k životnímu prostředí. V letošním roce jsme přijali Koncepci udržitelného rozvoje. Kromě úspory vody, energií nebo nakládání s odpadem se chce muzeum zaměřit také na recyklaci či ekologickou likvidaci materiálů použitých pro realizaci výstav,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Jedním z prvních společných projektů je zavedení systému zpětného odběru nápojových obalů v Národním muzeu. Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet cirkulární zacházení s PET lahvemi, jež je spojeno se zálohovým systémem. „Principy cirkulární ekonomiky jsme přijali za své a chceme, aby nejen naše firma, ale celé nápojové odvětví, bylo dlouhodobě udržitelné. K tomu přispěje zavedení zálohového systému a uzavření lokální materiálové smyčky – tedy recyklace „z lahve do lahve“. Než se tak stane, zaměřujeme se na edukaci veřejnosti ohledně fungování depozitního systému. Zavedení zpětného odběru nápojových obalů zefektivní i třídění odpadu v Národním muzeu,“ říká Alessandro Pasquale.

 

Zodpovědný přístup

Mattoni 1873 klade velký důraz na péči o své prameny a zdroje, aby je v pořádku mohla předat dalším generacím. Zodpovědnému přístupu k podnikání i k životnímu prostředí věnuje stále více času. Mimo propagace cirkularity se zaměřuje také na ekologičtější železniční přepravu produktů, 100% recyklovatelnost obalů či dokonce na ochranu a obnovu druhové rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů.

I Národní muzeum bere svou ekologickou stopu včetně efektivního a úsporného využívání energií velmi vážně. Vytváří dlouhodobou koncepci udržitelného rozvoje instituce, připravuje a průběžně do praxe zavádí úsporná a ekologicky zodpovědná opatření, snaží se cíle udržitelného rozvoje prezentovat veřejnosti. A udržitelnost promítá i do svých expozic. Například environmentální výstava s názvem ZeMě návštěvníkům prakticky ukazuje, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí.

Podpora Světového dne vody

K oslavě 30. Světového dne vody přizvala Mattoni společně s Národním muzeem i Ing. Janu Ježkovou, uznávanou balneotechničku a předsedkyni Svazu minerálních vod. Ten má za cíl informovat veřejnost o původu přírodních minerálních zdrojů a jejich ochraně. „Minerální vody jsou tím nejkvalitnějším a nejčistším nápojem, který si můžeme dopřát. Zdroje minerálních vod mají vyhlášená ochranná pásma, kde jsou zakázány činnosti, které by mohly ohrozit podzemní zdroje a většina z nich se nachází v chráněných oblastech. Přírodní minerální a pramenité vody jsou pomocí přísně kontrolovaných a chráněných vrtů čerpány z velké hloubky, a jsou tak chráněny vrstvami horniny proti jakémukoliv znečištění. Ze zákona se tato voda nesmí chemicky upravovat a do lahví se tak dostane v původní špičkové kvalitě,“ vysvětluje Ing. Ježková.

Ačkoliv podzemní zdroje vody nemůžeme vidět, musíme dbát na jejich ochranu. Vliv podzemní vody je viditelný všude. Bez podzemní vody by neexistoval život, je nezbytná pro fungování povrchových vodních ekosystémů, jako jsou mokřady či řeky, které jsou podzemní vodou napájeny.

S ochranou vodních zdrojů má Mattoni 1873 bohaté zkušenosti, do ochrany svých pramenů každoročně investuje nemalé prostředky v řádu milionů korun. Dlouhodobá podpora filozofie Světového dne vody je pro ni zcela přirozená. „To, že zodpovědně a důsledně pečujeme o naše prameny, jasně dokazuje i fakt, že letos můžeme oslavit krásné 150. výročí. Jedinečnou příležitost spojení našeho jubilea s podporou 30. Světového dne vody jsme si nemohli nechat ujít. Jsem velmi vděčný, že dnes slavíme i s Národním muzeem. Díky spolupráci s takto významnou institucí můžeme podporu Světového dne vody výrazně zefektivnit,“ říká Alessandro Pasquale.

Pečlivě si vybíráme partnery, kteří vyznávají stejné hodnoty – ať už jde o důležitost historie a tradic, nebo naopak iniciativní přístup k ekologii a udržitelné budoucnosti, ke které se Národní muzeum jako moderní instituce staví s velkou zodpovědností,“ doplňuje Michal Lukeš.

Kromě slavnostního večera na podporu 30. Světového dne vody, kterého se mimo jiné zúčastnily i významné osobnosti české kultury, vědy a politiky, připravilo Národní muzeum společně s Mattoni také doprovodný program na 22. března. Zaměřily se na atraktivní formy edukace návštěvníků. Ti se můžou těšit na různé aktivity, kvízy a kreativní úkoly s tématy vody jako cenného přírodního zdroje, koloběhu vody v přírodě, hydrobiologie či bezobratlí a voda. Součástí bude i zábavná hra pro děti, která v jednotlivých krocích představí, jak funguje zálohový systém, a jak se liší opakované využití lahví ze skla a opakovaná recyklace PET lahví.

Fotoalbum