Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude na základě uzavřené Rámcové dohody provádět následující grafické služby: návrh výstavní grafiky pro realizaci expozic, grafické zpracování výstavních publikací, grafické zpracování materiálů muzejní pedagogiky, logotyp expozice, logomanuál a merchandising.
 
Nabídky se podávají písemnou formou v listinné podobě na podatelnu Národního muzea do 3. 4. 2018, 10:00 hodin.
 
Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na Národním elektronickém nástroji.