Národním muzeum zorganizovalo 12. Mezinárodní konferenci pro merojská studia, která se uskutečnila na začátku září 2016. Možnost organizovat konferenci, které se zúčastnily na dvě stovky odborníků z celého světa, dostalo Národní muzeum v souvislosti s dlouholetou činností své archeologické expedice v Súdánské republice. Svěření pořádání konference je odrazem dosud dosažených úspěchů expedice na poli súdánské archeologie, mezi něž se například řadí objev dlouho ztraceného chrámu zvaného Týfónium. Na konferenci byly mimo jiné prezentovány výsledky nejnovějších archeologických výzkumů a diskutovalo se také o dosud nerozluštěném merojském jazyce.

 
Ve dnech 5.–9. září 2016 proběhla v Národním muzeu 12. Mezinárodní konference pro merojská studia. Jméno vědecké konference odkazuje na státní útvar a zároveň jméno historické epochy v dějinách starověkého nilského Súdánu. Merojské království se na březích Nilu mezi dnešním Chartúmem na jihu a Asuánem na severu rozvíjelo od 3. století př. n. l. do 4. století n. l. Kultura Merojského království byla směsicí místních tradic s vlivy faraonského Egypta, ale také antické kultury východního Středomoří. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z 25 zemí světa, včetně delegace súdánské Národní korporace pro památky a muzea. Během konference byla prezentována rozličná témata, především výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v Súdánské republice. Předmětem diskusí byly také snahy o porozumění doposud nerozluštěného merojského jazyka.
 
Organizace 12. Mezinárodní konference pro merojská studia v Praze přímo souvisí s činností archeologické expedice Národního muzea v Súdánu. Expedice Národního muzea působí v súdánském Wad Ben Naga od roku 2009 a doposud uskutečnila 12 výkopových sezón, během kterých byl objeven chrámový komplex, označovaný jako Týfónium, jenž byl zasvěcen bohyni Mut. Systematicky je také zkoumán a konzervován Palác královny Amanišacheto.
 
Konference byly pořádána v rámci grantového projektu „Výzkum merojského královského města ve Wad Ben Naga (Súdán)“, podporovaného Grantovou agenturou České republiky. Konferenci sponzorskými dary podpořily společnosti Bohemia Energy entity, s.r.o. a Pragemporion, s.r.o., které dlouhodobě podporují činnost archeologů Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga.