Pohyb v neznámém prostoru může být pro osoby se zrakovým postižením značně obtížný. Národní muzeum se proto rozhodlo nechat vyrobit haptický model Národního památníku na Vítkově. Jeho slavnostní představení proběhlo ve čtvrtek 14. února a již nyní je model plně k dispozici návštěvníkům památníku.

Účelem tohoto modelu je odstranit bariéry pro zrakově postižené osoby a usnadnit jejich orientaci v budově Národního památníku na Vítkově. Model vznikal v rozmezí let 2016–2018 ve spolupráci Národního muzea, ČVUT a MU v Brně. Realizace projektu vzešla z iniciativy Národního muzea a výrobu modelu zajistila fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s partnerskými institucemi. Supervizi jeho výroby a vyhotovení popisků modelu a plánku budovy, oboje v Braillově písmu, organizovali zástupci Teiresiás MU a ELSA ČVUT, spolků pro podporu studentů se specifickými nároky. Díky všem, kteří se do projektu zapojili, tak mohl vzniknout haptický model, který obsahuje všechny výrazné stavební prvky dle reálného vzhledu prostoru Památníku.

Fotoalbum