Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea úspěšně pokračuje. Pro návštěvníky se poprvé otevře 28. října 2018 u příležitosti oslav 100. let od vzniku Československa a vyvrcholení oslav 200. let výročí od založení Národního muzea. Národní muzeum nyní představuje budoucí podobu Přírodovědeckých expozic.

Návštěvníci budou moci navštívit Česko-slovenskou výstavu a další prostory Historické budovy Národního muzea. V roce 2019 budou slavnostně otevřeny expozice věnované přírodním vědám, expozice 20. století a též největší "Dětské muzeum" v ČR.

Poté co byla zrušena architektonická soutěž na řešení expozic v Historické budově z důvodů neslučitelnosti podmínek České komory architektů se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, Národní muzeum nezahálelo a postupně vybírá architekty jednotlivých expozičních částí.

Po dialogu s několika architektonickými studii se Národní muzeum rozhodlo spolupracovat při přípravě přírodovědeckých expozic s trojicí architektů: Daniel Kříž, Jan Albrecht a Renata Slámková, kteří se též zúčastnili původní architektonické soutěže.