V rámci rozvojové a humanitární asistence v Sýrii schválené vládou ČR v červnu 2016 se Národní muzeum zapojí do pomoci při záchraně památek UNESCO a světového kulturního dědictví v Sýrii. Detaily dohodl přímo s generálním ředitelem syrských památek a muzeí prof. Maamounem Abdulkarimem generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš při své návštěvě Sýrie. Národní muzeum podpoří syrskou památkovou péči např. materiálem pro konzervaci a uložení historických artefaktů nebo syrským odborníkům poskytne školení v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví.

Fotografie sarkofágu
Sýrie je země s bohatým kulturním dědictvím.

Syrské památky jsou za současné situace v této zemi neustále poškozovány, stávají se oběťmi válečných operací i cíleného ničení. Pracovníci syrské památkové péče se s velkým úsilím a často i s nasazením vlastních životů snaží o jejich záchranu. Jejich možnosti a kapacity jsou však velice omezené. Národní muzeum se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem kultury ČR rozhodlo zapojit do programu humanitární a rozvojové asistence v Sýrii a dle svých možností pomoci.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš přímo v Sýrii zjišťoval aktuální situaci a jednal se svými kolegy. K celé věci dodává: „Přímo na místě jsem měl možnost vidět, že nejvíce válkou trpí obyčejní lidé, celé rodiny, děti. Vedle lidského utrpení je smutný pohled i na cíleně ničené památky, které jsou součástí kulturního dědictví celého světa a z nichž mnoho je zapsáno na seznam UNESCO. Národní muzeum České republiky se rozhodlo aktivně zapojit do záchrany a restaurování archeologických a historických artefaktů v Sýrii, a pomoci tak zachraňovat poklady světové historie.“

V první etapě pomoci bylo dohodnuto:

  • V rámci dodávek humanitární pomoci podpořit syrskou památkovou péči materiálem pro konzervování, restaurování a uložení archeologických artefaktů s přihlédnutím k památkám UNESCO.
  • V restaurátorských dílnách Národního muzea realizovat konzervaci a restaurování unikátních historických předmětů.
  • Zajistit školení syrských odborníků v oblastech restaurování a digitalizace kulturního dědictví.
  • V roce 2017 realizovat v Praze fotografickou výstavu o zničených památkách v Sýrii a v roce 2019 výstavu unikátních historických a archeologických předmětů.

Národní muzeum a zahraniční spolupráce

Národní muzeum má s podobnou spoluprací v zahraničí zkušenosti. Již několik let se angažuje v Súdánu, Afghánistánu či Alžírsku.

Od roku 2009 Národní muzeum posílá do súdánské lokality Wad Ben Naga stálou archeologickou expedici, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na tomto nalezišti nacházejícím se přibližně 130 km na sever od hlavního města Chartúmu. Během výzkumů se archeologům podařilo objevit významné architektonické památky a artefakty. V rámci spolupráce se súdánskou Národní korporací pro památky a muzea bylo v roce 2013 do Náprstkova muzea převezeno již ze starověku záměrně zničené sousoší boha Amona a bohyně Mut z 1. století př. n. l. Toto sousoší, rozdrcené na více jak 100 kusů, bylo restaurováno pomocí nejnovějších technologií, včetně 3D skenování a 3D tisku. Jednalo se o první restaurování tak velkého předmětu za použití výše zmíněných metod. Nálezy z výzkumů na lokalitě Wad Ben Naga byly veřejnosti představeny v roce 2014 na výstavě Země černých faraonů v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

V roce 2014 bylo zástupci Národního muzea a Ředitelství pro spolupráci a výměnu Ministerstva kultury Alžírské demokratické a lidové republiky podepsáno memorandum o porozumění, na základě kterého budou obě země spolupracovat v oblasti digitalizace kulturního dědictví a také při realizaci archeologického výzkumu v západní části Alžírska. V letošním červenci také proběhlo v Národním muzeu školení tří alžírských specialistů na digitalizaci.

V roce 2016 se Národnímu muzeu podařilo uspořádat výstavu Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu, která představila jedinečné předměty z Národního muzea Afghánistánu. Návštěvníci tak mohli obdivovat téměř 150 exponátů, z nichž některé byly prezentovány vůbec poprvé mimo území Afghánistánu. Zapůjčené předměty se navíc konzervovaly a restaurovaly přímo na území České republiky v dílnách Národního muzea a byl u nich proveden materiálový a technologický průzkum.

Fotoalbum