Nový program stáží nabízí pracovníkům muzejních institucí možnost absolvovat pracovní pobyt na různých pracovištích Národního muzea za účelem získání dalších zkušeností a prohloubení odborných poznatků.

Stáže jsou realizovány v celé škále muzejních témat – např. správa sbírek, školení v oblasti přístrojového a laboratorního vybavení, muzejní edukace a další.

Předhled nabízených témat i informace, jak se do programu zapojit naleznete na našich webových stránkách v sekci Stáže pro pracovníky muzejních institucí

Po celou dobu trvání stáže se kolegům budou věnovat odborní pracovníci Národního muzea, kteří předají své zkušenosti z muzejní praxe i ze svého oboru. Zároveň se jedná o příležitost, jak poznat jedno z největších pracovišť ve svém oboru v České republice.