Slavnostního převzetí osobních věcí Hany a Edvarda Benešových se zhostil ministr kultury Antonín Staněk a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Díky tomu získalo Národní muzeum do svých sbírek například persiánový kožich, ve kterém Hana Benešová poprvé vstoupila na americkou půdu, Benešovu osobní holičskou soupravu nebo fotografie, které dokumentují život těchto významných manželů. Celkem přes padesát unikátních předmětů a stovky fotografií symbolicky předala Andrea Pohl, dcera Hany Reginy Pohl.

Při příležitosti převzetí pozůstalosti manželů Benešových se uskutečnil i křest knihy odborného pracovníka Národního muzea Filipa Šíra s názvem Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA. Publikace představuje první ucelenější pohled na doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy pro početnou a tehdy neustále se rozšiřující komunitu českých imigrantů ve Spojených státech amerických. Národní muzeum se systematicky věnuje projektu digitalizace zvukových nahrávek a jeho snahou je i otevřít toto nové téma nejen soukromému sektoru, ale také kulturním institucím v České republice i ve Spojených státech amerických.

Fotoalbum