Na pulty knihkupectví se právě dostává kniha Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka, kterou vydalo Národní muzeum. Vůbec poprvé tak mají čtenáři možnost se seznámit se vzpomínkami Josefa Jana Kovaříka (1870–1951), který byl Dvořákovým přítelem a spolupracovníkem. Autorkami edice jsou kurátorky Muzea Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová.

Kovařík Dvořáka doprovázel během jeho působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku v letech 1892–1895. Byl Dvořákovým druhem, průvodcem neznámým městem a neznámou zemí, ale také asistentem, který měl za úkol pořídit první opis Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“. Během Dvořákova amerického pobytu se stal takřka členem jeho rodiny. V knize tak odhaluje řadu zcela osobních postřehů, ale také vtipných příhod, které zažili při cestách po Americe i během pobytu v New Yorku. Hudební velikán oslovoval Kovaříka titulem „indian“ nebo „indianek“, ať už ve významu láskyplném nebo v rozčilení.

Vzpomínky jsou formulovány v dopisech dvořákovskému životopisci Otakaru Šourkovi (1883–1956), který Kovaříka písemně kontaktoval během práce na třetím svazku své monografie o slavném skladateli. Kniha obsahuje korespondenci z let 1927–1950 doplněnou bohatým poznámkovým aparátem, který zařazuje události a osoby zmiňované v textu do souvislostí, v některých případech koriguje Kovaříkovy či Šourkovy omyly. Kromě samotných dopisů obsahuje publikace odbornou studii o J. J. Kovaříkovi, medailonky hlavních osobností, vydavatelskou zprávu, rejstříky, barevnou obrazovou přílohu a seznam pramenů a literatury.

Kniha vyšla zároveň v anglické jazykové mutaci pod názvem Three Years with the Maestro. An American remembers Antonín Dvořák. Publikace je výsledkem interního vědeckého grantu a vědecko-výzkumné činnosti.

>> Knihu si můžete zakoupit v našem eshopu : eshop.nm.cz, nebo na prodejně v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

Nahlédněte do knihy: