Publikace, sepsaná kolektivem autorů, představuje jedinečnou sbírku předmětů vypůjčených z Národního muzea v afghánském Kábulu.

Jde o výběr z bohaté výzdoby buddhistických památek z 1.–9. století našeho letopočtu, nalezených především během archeologického výzkumu v lokalitě Mes Aynak. I přesto, že vazba mezi buddhismem a územím Afghánistánu se může zdát trochu nezvyklá, vliv tohoto náboženství na vytváření místních kultur byl ohromný. Knihu uvozují kapitoly věnované Afghánistánu, jeho historii, postavení starověkých afghánských civilizací v regionu a rovněž studie věnované analýzám a restaurování představovaných předmětů.

Katalog vyšel pouze v anglickém jazyce a zakoupit si jej můžete i v našem e-shopu