Ochranný svaz autorský (OSA) je jednou z nejstarších ochranných autorských organizací na světě a institucí v československé historii vůbec.

Výstava nabídne spoustu zajímavostí z hudebního světa, unikátní historické artefakty z archivu OSA i Národního muzea. Národní muzeum poskytlo ze svých sbírek celou řadu předmětů, které dokumentují vývoj techniky, která umožňovala reprodukovat hudbu a mluvené slovo v uplynulých sto letech. Návštěvníci se dozvědí, jak OSA funguje, kdo je uživatel a co jsou autorské odměny.

Na výstavě nebudou chybět dobová rádia, ohlášky písní, gramofonové desky či dokumenty jako jsou zápisy z porad, účetní knihy, smlouvy a další. A v neposlední řadě návštěvníky jistě zaujmou zábavné kvízy.

Samotná výstava je jedním z výsledků vzájemné spolupráce Národního muzea a OSA. Obě instituce spolupracují v oblasti poskytování licenčních práv na výstavní a expoziční projekty Národního muzea. Příkladem může být spolupráce na expozici v Památníku Jana Palacha ve Všetatech, kdy právě na základě vzájemné spolupráce Národní muzeum obdrželo licence k použití audiovizuálního materiálu.

O OSA:
Ochranný svaz autorský si založili samotní autoři. Přes všechny překážky a převratné události dvacátého století setrval a nadále slouží tvůrcům hudebních děl, kteří si svoji profesní organizaci dodnes sami spravují. Zakladateli tehdejšího Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl, zapsaného společenstva s ručením omezeným byli Karel Hašler, Rudolf Piskáček, Arnošt Hermann, Josef Šváb, František Šmíd, Eduard Joudal, Emil Štolc, Otakar Hanuš a Karel Barvicius. Jedním z prvních ředitelů byl syn skladatele Antonína Dvořáka. Sdružení prošlo postupně řadou změn právních forem. Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní konfederace ochranných autorských společností CISAC (1926) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl BIEM (1929).

Historii OSA a vývoj autorského práva v ČR po jednotlivých dekádách mapuje webová stránka www.100letOSA.cz, kterou OSA spustil u příležitosti výročí 100 let.

Výstava OSA 100 je k vidění v travertinovém sále Nové budovy Národního muzea od 8. 1. do 29. 2. 2020 každý den od 10 do 18 hod.