Národní muzeum společně s Českým výborem ICOM pořádají sbírku na podporu obnovy ukrajinského kulturního dědictví. Přispějte i vy libovolnou částkou do sbírky prostřednictvím transparentního účtu Pro pomoc ukrajinským muzeím č. 123-7121270287/0100, nebo naskenováním QR kódu ve svém mobilním bankovnictví.

 

 

Za vaše příspěvky předem děkujeme.

Prostředky budou využity na nákup potřebného materiálu, případně restaurování sbírkových předmětů.

Sbírka byla schválena od 11. 5. 2022 Krajským úřadem Jihomoravského kraje.