K oslavám sedmistého výročí narození českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. přispívá v roce 2016 Národní muzeum výstavou Když císař umírá zaměřenou k druhému pólu panovníkova života, totiž jeho smrti a souvisejícím pohřebním ceremoniím.

Pod zorným úhlem posledních věcí člověka a klíčového momentu smrti a pohřbu Karla IV. představují jednotlivé kapitoly výstavy a k ní vydaného výběrového výstavního katalogu památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i soukromých vlastníků.

Katalog je rozčleněn do šesti tematických kapitol, z nichž každá je opatřena krátkou vstupní studií a dále výběrovým přehledem katalogových hesel k nejzajímavějším exponátům výstavy. Publikace také přibližuje rozporuplné vnímání Karlova „druhého života“ prostřednictvím děl umělců především 19. století.

Katalog je standardně opatřen obsáhlým seznamem domácích i zahraničních pramenů a odborné literatury k dané problematice, nechybí seznam vyobrazení a kompletní soupis vystavených exponátů.

Cena katalogu je 329 Kč.

>> Kupte si knihu v eshopu Národního muzea: eshop.nm.cznebo na prodejně v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.