Záleží na mně, jaká bude Země.

To je motto nové výstavy s názvem ZeMě, která návštěvníkům prakticky ukazuje, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí. Představuje téma udržitelnosti prostřednictvím konkrétních praktických příkladů z každodenního života a nabádá k zamyšlení nad tím, co může jednotlivec sám udělat pro svět kolem sebe. Jedná se o první výstavu v Národním muzeu, která se zabývá čistě tématem udržitelnosti a šetrného přístupu k životnímu prostředí a snaží se toto téma pojmout komplexně. Z toho důvodu je rozdělena na sedm tematických ostrovů zaměřených zejména na spotřebu (móda, jídlo, voda), produkci (odpad) a vnímání prostředí kolem nás (krajina, biodiverzita). Sedmé téma s názvem upcycling je pak zaměřené i na podporu kreativity.

Výstava je koncipována tak, že nemá začátek ani konec a je tedy možné ji projít zcela libovolně. V rámci jednotlivých ostrovů nabízí 20 mechanických interaktivit od různých typů odklápěček, hlavolamů, her a stavebnic, až po například dalekohled, který směřuje na ptačí krmítko v Čelakovského sadech. Nechybí však ani multimediální obsah v podobě videoreportáží, podcastu, počítačových her či tematického videa, jež je promítáno na unikátní 4 metry vysoké projekční stěně. Ta vznikla jako výsledek aplikovaného výzkumu projektu, na kterém spolupracuje Národní muzeum s Institutem intermedií ČVUT a e-sdružením CESNET.

Samotné provedení výstavy je unikátní v tom, že se snaží podporovat udržitelnost nejen svým obsahem, ale i svým provedením. Je totiž postavena z velké části z recyklovaného materiálu předchozí výstavy Sluneční králové a tento proces je ve výstavě také do detailu představen. Zároveň je koncipována svým provedením tak, aby se materiál i koncept použitý ve výstavě, včetně AV softwaru, mohl po úpravě použít i v další výstavě.

Návštěvníci se navíc mohou těšit také na bohatý doprovodný program, který Národní muzeum k výstavě ZeMě připravuje. A to nejen v jeho Historické budově, ale také třeba v Letohrádku Kinských a přilehlém parku, prostorách přírodovědeckého depozitáře v Horních Počernicích nebo v Kroužkovací stanici Hostivař. Zájemce tak čekají nejrůznější přednášky, workshopy, diskuse, happeningy či komentované vycházky. Samozřejmostí jsou programy pro školy, ať už lektorované nebo formou pracovních materiálů ke stažení pro samostatnou práci žáků ve výstavě.

Zmíněné aktivity jsou součástí koncepce udržitelného rozvoje Národního muzea, která má za cíl zlepšit ekologickou stopu instituce jako takové. Zaměřuje se jak na problematiku efektivní spotřeby instituce, zejména jejích budov, v oblasti energetiky, vody či materiálů, tak i na přístup k veřejnosti a osvětu, jako například právě ve zmiňované výstavě ZeMě. Národní muzeum se snaží k problematice šetrného přístupu k životnímu prostředí přistupovat systematicky a koncepčně a tyto aktivity má v plánu v budoucnu dále rozvíjet.

Zjistěte, jak bohatá je pražská příroda!

Není náhodou, že výše zmíněná výstava se otevírá ve stejné době, kdy opět po roce zavítá do Prahy projekt City Nature Challenge 2022. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá. Během čtyř dní soutěží předem přihlášená města o co největší počet pozorování živé přírody uložených do aplikace iNaturalist. V letošním roce se můžete zapojit v termínu od 29. dubna do 2. května. Stačí si jen zdarma stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a začít fotit.

Tato výzva odstartovala poprvé v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 se konal první mezinárodní ročník, kdy se zapojilo 68 měst. Do letošního ročníku se jich přihlásilo téměř 450 z celého světa.

Praha se v minulém ročníku umístila na 23. místě ze 419 měst co do počtu pozorování a předčili jsme mnoho světových metropolí. Ve sledované dny bylo z Prahy zaznamenáno více jak 11,6 tisíc pozorování a více jak 1230 druhů. Těchto skvělých výsledků bychom nedosáhli bez pomoci partnerů, organizací působících na území hlavního města v oblasti ochrany přírody a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projekt do České republiky přivedlo v roce 2018 Národní muzeum. Od té doby se povedlo přeložit aplikaci iNaturalist do českého jazyka a Národní muzeum již tradičně organizuje projekt na území hlavního města a zároveň zaštiťuje organizátory v dalších městech, která se k projektu průběžně hlásí napříč Českou republikou. V posledních letech však není hlavní město jediné, které se projektu účastní. Postupně se přidávají velká i malá města po celé republice. V Brně projekt zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno, V Uherském Hradišti Univerzita Tomáše Bati – Fakulta logistiky a krizového řízení. Letošní první ročník v Českých Budějovicích organizuje Biologické centrum AV ČR, v.v.i.