Celosvětově se Praha umístila na 21. příčce a předčila tak například města jako New York, Londýn, Vídeň nebo Sydney. K velkému počtu zapojených lidí přispívá bezesporu i jednoduchost aplikace iNaturalist. Stačí si ji jen stáhnout do chytrého telefonu, zaregistrovat se a s její pomocí pořizovat fotografie rostlin a živočichů. Aplikace je pak schopna sama z fotografie určit, o co by se mohlo jednat. Smyslem této iniciativy je totiž především uvědomit si, jací živočichové a rostliny nás ve městech obklopují a třeba se o nich i něco nového dozvědět.

Mezi pozorováními na území Prahy se objevily i vzácné a ohrožené druhy. Ze zvířecí říše to byl například ledňáček říční nebo strakapoud prostřední. Za nejzajímavější pozorování v letošním roce se dá bezpochyby označit vyfotografování motýla lišejníkovce malého (foto Martin Šafka). Jedná se totiž o ohrožený druh motýla, který například na Moravě již vyhynul a je jen pár lokalit v Čechách, kde se vyskytuje. Jde tedy o extrémně vzácné pozorování, které bylo zachyceno v Prokopském údolí.

Národní muzeum nejen ocení účastníka této výzvy s největším počtem pozorování, ale zároveň bude i nadále šířit v České republice povědomí o mobilní aplikaci iNaturalist, která jako jedna z mála na světě umí rozeznat rostliny a živočichy z pouhé fotografie. Poznávat přírodu můžete takto nejen ve dnech výzvy City Nature Challenge, ale i kdykoliv během celého roku.

Akce byla na území města Prahy realizována od 24. do 27.  dubna 2020 s podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a časopisu National Geographic Česko. Veškeré informace o projektu a kompletní výsledky naleznete na stránkách www.citynaturechallenge.cz.