V rámci čtyř dějových linek se autoři výstavy dotýkají také současných témat a pokládají si též otázku, jak je dnes vnímán kolonialismus a cestovatelské objevy s ním spojené.

Během svého jedenáctiletého bádání v jižní Africe nashromáždil cestovatel dr. Emil Holub desetitisíce předmětů, prováděl pozorování zahrnující oblasti přírodovědy a etnografie, lovil zvěř, zkoumal etnika, se kterými se na svých cestách setkal. Téměř ikonická je jeho podobizna s typickou tropickou přilbou. Dodnes jeho obrovskou popularitu využívají nejrůznější umělecké i reklamní projekty, utvářející a zároveň zkreslující cestovatelův obraz, který nabývá až kultovní povahy.

Výstava je rozdělena do čtyř částí. První je věnována dvěma africkým cestám, které Holub absolvoval v 70. a 80. letech 19. století. Prostřednictvím několika příkladů ukazuje, jakým způsobem Holub vytvářel obraz o průběhu těchto cest, jaké byly jejich původní cíle, jak byly naplněny a jak s nimi zacházely některé pozdější produkty masové kultury. Rovněž ukazuje nejdůležitější objevy, které Holub během výprav v jižní Africe učinil a prezentuje i jeho přírodovědnou sbírku. Druhá část výstavy se věnuje Holubovým aktivitám a názorům v souvislostech jeho doby a tehdejšího způsobu myšlení. Etnografické sbírce je věnována třetí část expozice. Prostřednictvím různých druhů instalace předmětů poukazuje jak na Holubův speciální přístup k budování sbírky, tak na její transport z Afriky a pozdější uložení v muzejním depozitáři. Otevírá rovněž otázku, jakým způsobem se sbírkou pracovat dnes a jaký význam má v současnosti.

Poslední část je věnována Holubově Jihoafrické výstavě v Praze, která se konala na pražském výstavišti v roce 1892 a která se stala vyvrcholením Holubových celoživotních výstavnických aktivit.

V rámci výstavy v Náprstkově muzeu se mohou návštěvníci těšit na množství etnografických předmětů, přírodovědné exponáty, fotografie, kresby, knihy a plakáty, ale také deníky a zápisníky, ve kterých mají návštěvníci možnost listovat pomocí digitální aplikace. To, jakou legendou se cestovatel Holub stal, připomínají ukázky z českých hraných filmů, reklamní spot a videoklip známé punkové kapely.