Publikace Liber viaticus Jana ze Středy, kterou vydalo nakladatelství Academia a Národním muzeum, získala včera ocenění Magnesia Litera 2018 v kategorii nakladatelský čin.
 
Tato první moderní monografie věnovaná jedné z nejcennějších památek české středověké kultury, uložené v Knihovně Národního muzea, si klade za cíl představit odborné i laické veřejnosti unikátní iluminovaný pergamenový rukopis ze 14. století. Kniha je výsledkem několikaleté práce řady odborníků z různých oborů (knižní malba, historie, kodikologie) a skládá ze dvou částí – z tzv. komentářového svazku, v němž je v podrobných studiích představena historie rukopisu a okolnosti jeho vzniku, osobnost arcibiskupa Jana ze Středy a především bohatá malířská výzdoba, a zmenšené reprodukce celého kodexu.
Realizace celé publikace byla zahájena již v roce 2013 restaurátorským průzkumem malířské výzdoby rukopisu, na kterém se podíleli odborníci z Národního muzea a Národní knihovny ČR.
 
Literu za nakladatelský čin převzali na slavnostním udílení na Nové scéně Národního divadla editoři publikace Pavel Brodský (AV ČR), Kateřina Spurná (Národní muzeum) a Marta Vaculínová (AV ČR).
 
 
Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, vzdělaný a uměnímilovný prelát z nejužšího okruhu rádců a důvěrníků Karla IV., mezi lety 1353 a 1364. Po obsahové stránce jde o breviář, ale důležitá je především malířská výzdoba. Ve vynikající práci iluminátora se projevují vlivy toskánské a francouzské, ale výzdoba rukopisu zároveň stojí u vzniku nového, národního slohu knižní malby.
 
 
Rukopis je digitalizovaný a přístupný k prohlížení také v digitální knihovně Manuscriptorium. Ale možnost listovat papírovými stránkami plnými krásných iluminací je přece jen něco jiného. Umožňuje to dnešnímu člověku trochu lépe vcítit se do světa středověku a možná trochu překvapeně si uvědomit: středověk nebyl tak temný, jak se říká, ale nádherně barevný. Hlavní editorská autorita tohoto díla, někdejší pracovník Knihovny Národního muzea Pavel Brodský, v úvodu k přidruženému svazku odborných studií píše: „Knihovna Národního muzea disponuje rukopisnou sbírkou zcela srovnatelnou s Národní knihovnou.“ I cena udělená nakladatelství Academia a Národnímu muzeu za exkluzivní vydání reprezentativního sbírkového kusu to výmluvně potvrzuje.