Katalog pokračuje v odborném zpracování tzv. základní řady sbírky zlomků Knihovny Národního muzea. Obsahuje popisy sedmi signaturních oddělení; ke každému je připojen úvod s detailnější charakteristikou sbírky.
 
Signatury 1 D a a 1 E c zahrnují převážně středověké jazykově latinské fragmenty a jejich katalogy zpracovali Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., resp. Mgr. Adéla Ebersonová. Oddělení 1 D b tvoří zejména novověké jazykově české zlomky a jeho katalog připravil Mgr. Dmitrij Timofejev. Specifickou a jako jednu z mála dodnes homogenní signaturu 1 D c, obsahující zlomky psané hlaholským a cyrilským písmem, popsali Mgr. Václav Čermák, Ph.D., a Mgr. Kateřina Spurná. Oddělení 1 E a, založené pro středověké německé zlomky, zpracoval Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. Signatura 1 E b je tvořena zejména úplně dochovanými rukopisy drobného rozsahu spojenými s činností polské Jednoty bratrské a polských protestantů, které striktně vzato neodpovídají definici zlomku. Popis těchto pramenů připravil Mgr. Ota Halama, Th.D. K signatuře 1 G byly řazeny především dokumenty zvláštní svou formou nebo – v kontextu českých sbírek – jazykem. Její převážnou část tvoří hebrejské zlomky, které zpracovali Mgr. Olga Sixtová a doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A. Zbytek signatury 1 G popsal Mgr. Michal Dragoun, který rovněž zpracoval rejstříky.
 
Autor: Vlastimil Brom et al.
Praha: Národní muzeum – Scriptorium, 2016.
 
obálka knihy