Dne 20. 3. 2017 bylo v prostorách Náprstkova muzea na Betlémském náměstí za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Kanady podepsáno memorandum o spolupráci mezi Národním muzeem a kanadským Royal British Columbia Museum.

fotografie delegace v depozitáři
Delegace z Kanady zavítala i do depozitářů Náprstkova muzea.

Hlavním účelem memoranda je rozvinutí spolupráce mezi oběma institucemi, která se zaměřuje především na zpracování a prezentaci sbírek z oblasti severozápadního pobřeží Pacifiku, vztahující se k původním obyvatelům Kanady. Národní muzeum bylo do této spolupráce exkluzivně vybráno díky sbírkám v Náprstkově muzeu a je pro kanadskou stranu pilotní institucí celého tohoto širšího projektu.

Royal BC muzeum se aktivně zaměřuje na zmapování zmiňovaného typu sbírek v paměťových institucích mimo území Kanady a zároveň jejich zpřístupnění jak odborné, tak i široké veřejnosti.

Jack Lohman si prohlíží nádobu
Výkonný ředitel Royal BC Museum Jack Lohman si prohlíží sbírkový předmět v depozitáři Náprstkova muzea.

Obě instituce budou spolupracovat také v oblastech sbírkotvorné, výstavní, vědecké, technologické či propagační a popularizační činnosti. Národní muzeum se strategicky zaměřuje na rozvoj mezinárodní spolupráce s vůdčími paměťovými institucemi podobného charakteru i s ohledem na současné období příprav nových stálých expozic v Historické budově Národního muzea, jejíž rekonstrukce právě probíhá.

Delegace v depozitáři
Delegace z Kanady zavítala i do depozitářů Náprstkova muzea.

Memorandum za Národní muzeum podepsal náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost Michal Stehlík, za Royal BC Museum výkonný ředitel Jack Lohman. Za Velvyslanectví Kanady v ČR se podepsání memoranda účastnil obchodní rada Henri Proulx.

Fotografie delegace

Zleva: Kurátorka Náprstkova muzea Gabriela Jungová, ředitelka Náprstkova muzea Eva Dittertová, vědecký tajemník Národního muzea Jiří Frank, náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea Michal Stehlík, výkonný ředitel Royal BC Museum Jack Lohman, kurátorka Náprstkova muzea Kateřina Klápšťová, kurátorka Royal BC Museum Martha Black a obchodní rada Velvyslanectví Kanady v ČR Henri Proulx.