Do právě rekonstruované Historické budovy Národního muzea se 23. srpna 2017 po více jak 10 letech vrátil originál sousoší Géniů.
fotografie sousoší po usazení na podstavec
Sousoší bezprostředně po usazení na nový podstavec u ustí spojovacího tunelu. Křídla postav, koruna a pochodeň budou doplněny později.
Sousoší tvoří dvě nadživotní postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce. Mezi dvěma jinošskými sochami pak dominuje štít s českým znakem. Dílo zhotovil z hořického pískovce Antonín Popp a na počátku roku 1889 jej osadil na průčelí Historické budovy Národního muzea na vrchol středového tympanonu.
Celkový průzkum kamenných a sochařských prvků na Historické budově Národního muzea z roku 2005 odhalil, že nejhůře je na tom právě sousoší Géniů. Podepsal se na ní jak zub času tak události roku 1945 a střelba ze srpna 1968.
Ak. sochař a restaurátor Petr Váňa uvedl, že socha byla v tak špatném stavu, že dokonce hrozilo odlomení rukou obou postav. Některé části díla se již uvolňovaly a ohrožovaly lidi vcházející do muzea. Géniové se tak stali symbolem potřeby zahájit rekonstrukci objektu co nejdříve.
fotografie ruky sochy se zlatym věncem
Stopy událostí, kterými si dílo prošlo, zůstávají na soše patrné i po restaurování.
V roce 2006 bylo tedy kvůli značné degradaci kamene a poškození kovových částí deinstalováno, prvotně ohledáno a následně odvezeno do ateliéru ak. soch. Petra Váni k restaurování.
Následný detailnější průzkum však odhalil rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší. Po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče bylo rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu je provést kopii, která bude umístěna na původní místo v exteriéru a zrestaurovaný originál umístit v interiéru muzea. Jako ideální prostor byl zvolen vchod do nově budované spojovací chodby mezi Historickou a Novou budou Národního muzea. Návštěvníci si tak budou moci dílo při návštěvě muzea prohlédnout zblízka.
 
Kopie sousoší z božanovského pískovce vznikla v ateliéru ak. Sochaře Petra Váni. Originál byl původně zhotoven ze dvou dílů, aby jej bylo možné vzhledem k velké hmotnosti a rozměrům na tympanon umístit. Současná kopie už byla vyrobena pouze z jednoho kusu kamene. Práce na restaurování a kopii probíhaly celkem pět let.

Fotoalbum