Studovny Národního muzea jsou pro veřejnost otevřeny až do odvolání v následujících režimech:

Knihovna Národního muzea

  • Studovna oddělení časopisů (Místodržitelský letohrádek, Královská obora 56) je otevřena ve čtvrtek 9.00–18.00, není nutné se předem objednávat, kapacita 6 studijních míst.
  • Studovna v Historické budově Národního muzea (Václavské nám.) a studovna v Centrálním depozitáři v Terezíně jsou zavřeny.

Historické muzeum

  • Studovna Archivu Národního muzea (Na Zátorách 6) je otevřena v úterý a čtvrtek 8.30–12.00 a 12.30–16.00, ve středu 12.30–18.00. Je nutné se předem objednat, kapacita 3 studijní místa.

České muzeum hudby

  • Studovna v Karmelitské ul. č. 2 je otevřena v pondělí 10.00–15.00, středu 10.00–18.00, čtvrtek 10.00–18.00, pátek 10.00–15.00. Je nutné se předem objednat, kapacita 3 studijní místa.

Náprstkovo muzeum

  • Studovna archivu (Betlémském nám. 1) je otevřena ve středu 13.00–18.00.
  • Studovna knihovny (Betlémské nám. 1) je otevřena ve čtvrtek 9.00–12.00, 13.00–16.00. Je nutné se předem objednat, kapacita 3 studijní místa.

Přírodovědecké muzeum

  • Studovny při jednotlivých odděleních Přírodovědeckého muzea v areálu v Horních Počernicích jsou přístupné na základě žádosti badatele příslušnému kurátorovi nebo vedoucímu oddělení a po jejich schválení.

 

Připomínáme, že badatelé nesmějí jevit příznaky onemocnění COVID-19,  jsou povinni mít roušky či jiné zakrytí dýchacích cest, používat v místě dostupnou dezinfekci rukou a dbát pokynů odborného personálu.

Kontakty na jednotlivé studovny a kurátory jsou uvedeny v informacích u jednotlivých odborných složek Národního muzea na webu Národního muzea.