České muzeum hudby zapůjčilo do Victoria and Albert Museum jeden z TOP předmětů Národního muzea – Mozartův kladívkový klavír z 18. století. Minulý týden byl ve speciální transportní schráně vytvořené přímo na míru a za přísných bezpečnostních podmínek převezen do Londýna. Cenný klavír, který je běžně k vidění ve stálé expozici Národního muzea Člověk – nástroj – hudba, si budou moci prohlédnout návštěvníci londýnského muzea na nové výstavě Opera: Passion, Power and Politics od 30. září 2017 do 25. února 2018.

Co se dělo před převozem tohoto unikátního hudebního nástroje? Podívejte se na video:

Výstava největšího muzea umění a designu na světě prezentuje příběh opery od jejího vzniku v pozdně renesanční Itálii až po současnost. Kromě Mozartova klavíru budou vystaveny zajímavé operní kostýmy, tisky, karikatury, rytiny, malby, noty aj. Prostřednictvím sedmi premiér v sedmi evropských městech zavede návštěvníka na téměř 400 let dlouhou cestu vrcholící mezinárodním rozmachem opery v 20. a 21. století.
Vybalování klavíru
Vybalování klavíru ve Victoria and Albert Museum

TOP předmět Národního muzea – Mozartův klavír

Kladívkový klavír z 18. století je unikátní tím, že na něj hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě Prahy v lednu 1787 v Ústavu šlechtičen na Novém Městě pražském. Tuto událost připomíná pozdější plaketa na klavíru, která se však rozchází s historickými prameny. Na klavíru je uvedeno, že Mozart při návštěvě zahrál melodie z Dona Juana, ve skutečnosti však tuto operu složil o něco později. Jakým způsobem a kdy se plaketa na klavír dostala, není bohužel známo.
Klavír byl vyroben přibližně v roce 1785 a není autorsky označen. Pravděpodobně se jedná o práci vídeňského mistra Franze Xavera Christopha (1728–1793). Jelikož jsou známy pouze tři dochované nástroje F. X. Christopha, jedná se o unikátní exemplář.
Klavír má celodřevěnou konstrukci, vytvořenou z mahagonového dřeva, klávesy vykládané perletí, nárazovou mechaniku a dvě kolenní páky (ty sloužily podobně jako pedály). Rezonanční desku zdobí bohatě vyřezávaná rozeta. Řemeslně se jedná o velmi propracovaný nástroj.
 
V expozici Českého muzea hudby bude Mozartův klavír po dobu zápůjčky nahrazen fotografií a nejstarším strunným nástrojem ze sbírek Národního muzea – pentagonálním virginálem z roku 1572.
 
 
Více informací a video o klavíru najdete na portálu Muzeum 3000.
 
fotografie: Mozartuv klavír
Pohled do výstavy