V úterý 13. prosince 2016 se uskutečnil v Muzeu Bedřicha Smetany slavnostní křest knihy s názvem Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence I (1840–1862), jejíž autory jsou Olga Mojžíšová a Milan Pospíšil. První svazek souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany vydalo Národní muzeum ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR. Vydaná publikace je první částí unikátního rozsáhlého vědeckého projektu Národního muzea, který by měl v následujících letech zpřístupnit veškerou Smetanovu korespondenci.

Slavnostního křtu knihy se zúčastnili také potomci slavného skladatele, včetně dvou jeho pravnuků. Kmotry knihy se stali ředitel Pražského jara Roman Bělor, pianista a předseda společnosti B. Smetany Jan Novotný a Smetanův prapravnuk Zdeněk Schwarz.

Smetanova korespondence nebyla doposud jako celek vydána. Existují jen dílčí edice některých významných korespondenčních celků, jejichž zpracování má rozdílnou úroveň. Řada dopisů byla uveřejněna jednotlivě v různých publikacích a časopisech, nemalá část korespondence nebyla dosud vůbec publikována.

Obsáhlá kniha zahrnuje veškerou dochovanou korespondenci hudebního skladatele Bedřicha Smetany z let 1840–1862, a také údaje o dopisech dnes neznámých, jejichž existence je však doložena z jiných zdrojů. Veškeré dopisy jsou uveřejněny v originálním jazyce (česky nebo německy) bez zásadních editorských úprav a jsou opatřeny podrobnými věcnými komentáři v českém a anglickém jazyce. Rozsáhlé úvodní studie (v české, anglické a německé verzi) pojednávají o historii vydávání Smetanovy korespondence, o jazycích jeho dopisů v dobovém kontextu či o životních osudech Bedřicha Smetany v daném období. Ke knize jsou připojeny také podrobné ediční zásady. Kniha je rovněž vybavena rozsáhlými rejstříky, seznamem pramenů a literatury a obrazovou přílohou.

>> Více informací o publikaci

Fotoalbum