Vzácné originální artefakty, které zde byly celou dobu vystaveny, však ještě čekala dlouhá cesta zpět do muzeí, odkud pocházejí. Za přísných bezpečnostních podmínek byly předměty zabaleny a pod dohledem Policie ČR odjely zpět do muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Nakonec v úterý 12. října večer započal poslední 48 hodin trvající převoz předmětů, a to do Egyptského muzea v Káhiře a Velkého egyptského muzea v Gíze.

Během jediného týdne se podařilo deinstalovat a zabalit úctyhodných 10 tun sbírkových předmětů. Egyptské artefakty převážely dva nákladní automobily a na jejich bezpečný přesun dohlížely nejen bezpečnostní složky Policie ČR a tým kurátorů Národního muzea, ale také přímo egyptský kurátor, restaurátor a bezpečnostní doprovod. Ve Velkém egyptském muzeu v Gíze bude nyní z těchto předmětů vystaven soubor devíti vápencových soch pocházející z hrobky princezny Šeretnebtej, dcery slunečního krále Niuserrea, a jejích příbuzných. Nejvýznamnější z nich je unikátní socha princezny Šeretnebtej se synem. Další předmět, který je určený pro Velké egyptské muzeum, je oltář pro hodnostáře Sanchuptaha z druhé poloviny Staré říše.

Výstava, kterou připravilo Národní muzeum společně s Univerzitou Karlovou a Nejvyšší radou pro památky Egypta, byla kvůli protiepidemickým opatřením několikrát uzavřena. Původně měla končit již začátkem února 2021, ale díky vyjednanému prodloužení bylo možné ji vidět až do konce září letošního roku. Celkem tak měli návštěvníci přesně 216 dní na obdivování pokladů z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l. z oblasti Abúsíru. Za tu dobu výstavu zhlédlo neuvěřitelných takřka 120 000 návštěvníků. Ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství významných artefaktů jako právě na výstavu Sluneční králové. Není tedy divu, že její pojistná hodnota byla 1 miliarda korun.