Připravovaný projekt je odpovědí na mnohaleté mezinárodní volání specializované komunity po uvedení sbírkových předmětů Národního muzea – Českého muzea hudby, monofonního analogového modulárního syntezátoru s názvem Číslizvuk , prototypu kontroléru dk-I a step sekvenceru pz-I (vyrobeno v roce 1977; předměty vedeny společně jako E_2793), do veřejného života.

Dále je odpovědí na poptávku po zasazení sbírkových předmětů do historického kontextu – popisu milieu a podmínek, ve kterém vznikaly (Výzkumný ústav rozhlasu a televize), a popisu jejich technické specifikace a funkčnosti.

Zároveň slouží jako experimentální stimulus pro výzkum rozumění analogovým a digitálním nástrojům v minulosti a současnosti, v sociálním prostředí konstruktérů, designérů, skladatelů a posluchačů elektronických hudebních nástrojů.

Cílem projektu  je vědecké zhodnocení sbírky NM a její popularizace v ČR a zahraničí. Vzdělávání prostřednictvím sbírkového předmětu a dokumentace současnosti retro fenoménu.

Název projektu: Analog versus Digital: sbírkový předmět jako experimentální nástroj kvalitativního výzkumu
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant (mezioborový)
Řešitel za NM: Bc. Peter Balog, Mgr. Katarína Gatialová

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky interního projektu budou následující:
Sepsání historie československého Výzkumného ústavu rozhlasu a televize na základě rozhovorů a analýzy dostupných pramenů a sekundární literatury. Vytvoření technické dokumentace sbírkových předmětů a případové metodiky popisu a restaurování elektronických a mechanických komponentů. Popis funkčnosti celého systému.
Prezentace sbírkových předmětů, historie vzniku E_2793 a historie činnosti VÚRTu  v ČR (3 prezentace), SR (1 prezentace) a NSR (1 prezentace) formou komponovaných večerů pro specializované publikum a paralelně etnografický výzkum.
Dotazníkové on-line šetření.
Příprava odborné publikace v elektronickém formátu.
Vydání odborné publikace (80 stran bez fotografií).