Projekt si klade za cíl vytvoření přehledových dějin výstav v Náprstkově muzeu v politickém kontextu období v letech 1948-1989 s tématikou antikolonialismu či dekolonizace. Výzkum je zaměřen především na studium scénářů a konečného obsahu výstav. Doplňkově se projekt pokusí úvést činnost muzea do obecného kontextu politických událostí a přístupu KSČ k dekolonizaci. Projekt je přínosný pro NM i NpM, tato tematika byla dosud opomíjena. Jedná se o originální téma systematického zmapování určitého úseku výstavní činnosti NpM v letech 1948-1989, které přinese nejen přehled o výstavách orientovaných na antikoloniální a dekolonizační temata, ale i formulování ideologických premis v této oblasti. 

Název projektu: Antikolonialismus a Náprstkovo muzeum před rokem 1989
Období: 2023–2024
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Ondřej Crhák 

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborné studie

Crhák Ondřej, Mgr.

Archivář
E-mail: ondrej.crhak@nm.cz
Telefon: 224 497 522