Národní muzeum a Univerzita Karlova budou kooperovat při výzkumných aktivitách a společných projektech, zejména v oblasti přírodních věd, archeologie, historie, muzikologie a etnologie, stejně jako v oborech archivnictví, numismatiky, divadelní vědy, knihovnictví či popularizaci vědy a kultury. Spolupráce obou institucí bude i nadále pokračovat v rámci edičních projektů Vydavatelství Karolinum a ediční činnosti Národního muzea.

„Pro Univerzitu Karlovu je důležité, aby navazovala a nadále i udržovala partnerství s institucemi, díky kterým dochází k propojení teoretických znalostí a jejich uplatnění v praxi. Každé takové memorandum, které pomůže nejen našim studentům rozvinout jejich schopnosti a uplatnit se ve svém oboru, považuji za nesmírně smysluplné. Spolupráce s Národním muzeem se již v minulých letech skvěle osvědčila a já pevně věřím, že i v rámci tohoto nově podepsaného Memoranda společně umožníme vznik zajímavých vědeckých příležitostí a projektů,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Společným tématem je také oblast vzdělávání, včetně projektů magisterského i doktorského studia, podíl odborníků Národního muzea na výuce na Univerzitě Karlově, spolupráce při realizaci diplomových prací, odborných praxí či stáží studentů.

„Podpis Memoranda, a tím i pokračování v naší vzájemné spolupráci, velice vítám. Národní muzeum je nejen symbolem české státnosti a kultury, ale také moderní kulturní a vědeckou institucí. Spolupráce a partnerství s tak významnou institucí, jakou je Univerzita Karlova, si velmi cením. Je to logické spojení, díky kterému můžeme na odborné úrovni spolupracovat v mnoha oblastechNově například společně s Filozofickou fakultou UK připravujeme profesní magisterský studijní program Muzejní studia, který propojí praxi s výukou. Mám velkou radost z toho, že první studenti by měli začít program studovat už v akademickém roce 2023/2024,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum a Univerzita Karlova dlouhodobě a intenzivně spolupracují na projektech Grantové agentury ČR. V oblasti výzkumu se pak obě instituce doplňují především v oborech historie, mineralogie, paleontologie, zoologie a antropologie. Studenti univerzity mohou též využívat například genetickou laboratoř Přírodovědeckého muzea NM. Nezanedbatelná není ani organizace společných vědeckých konferencí či přednáškových cyklů. Uplynulá pětiletá spolupráce obou institucí byla výrazná například i při jedné z největších a nejúspěšnějších mezinárodních výstav Národního muzea s názvem Sluneční králové. Návštěvníci výstavy měli možnost prohlédnout si unikátní předměty z dob starověkého Egypta a seznámit se se světovými úspěchy Českého egyptologického ústavu při jeho výzkumech v lokalitě Abúsír.