Nejstarší z nich představuje soubor patristických homilií a traktátů z konce 14. století, který patřil do knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (XIV A 2). Z první třetiny 15. století pochází homiliář auxerrské školy z první třetiny 15. století (XVIII A 8) a jen o něco málo mladší je rukopis Starého zákona (XVIII A 19). Počátkem 16. století vznikl rozsáhlý sborník českého zemského práva, dříve mylně označovaný jako kodex Hořovický (II C 2). Nejmladším rukopisem letošní digitalizace je pak kancionál rychnovského literátského bratrstva z poloviny 16. století (I A 34).