Parmy rodu Barbus patří mezi kaprovité ryby (Cyprinidae) a vyskytují se v řekách Evropy a západní Asie. V Evropě jsou nejméně prozkoumány populace parem z Řecka, které je hlavním centrem biodiverzity tohoto rodu v Evropě. Na území Řecka se vyskytuje celkem 8 druhů parem rodu Barbus, avšak především v západní části Řecka jsou náznaky existence dosud nepopsaných druhů. Systematika a evoluční historie tohoto rodu z území Řecka zůstává tedy stále značně nejasná i přesto, že byl rod již v minulosti studován. Většina studií však byla založena na mitochondriální DNA, a dosud neexistuje žádná detailní studie, která by zahrnovala i jadernou DNA. Jelikož jsou řecké parmy tetraploidní (mají 4 sady chromozomů), je studium jaderných markerů poměrně složité.

V předkládaném projektu si klademe za cíl objasnit systematiku a fylogenetické vztahy rodu Barbus, se zaměřením na  situaci v Řecku, za pomoci molekulárně-genetických postupů a interpretovat biogeografické souvislosti mezi řeckými populacemi parem rodu Barbus. Projekt navazuje na dlouhodobé ichtyologické studie zoologického oddělení Přírodovědeckého muzea v oblasti Řecka a Balkánského poloostrova a umožní zpracovat dosud nevyužitou část sbírky. Navíc je velmi pravděpodobné, že dojde k objevení dosud neznámých druhů parem.


Název projektu: Evoluční vztahy mezi parmami rodu Barbus (Cyprinidae) s důrazem na Řecko a biogeografii řeckých linií
Období: 2019–2020
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Eva Kyralová, Mgr. Dovilé Barcyté

Předpokládané výsledky/výstupy: Vědecké výsledky navrhovaného projektu budou předloženy odborným recenzovaným časopisům (např. Journal of Fish Biology, Molecular Phylogenetics and Evolution aj.). Nové poznatky budou prezentovány na vhodných mezinárodních konferencích (např. Evropský ichtyologický kongres nebo Kongres pro výzkum biodiverzity Řecka a Blízkého východu). Očekáváme, že výsledkem projektu budou alespoň dva rukopisy.

 

 

Kyralová Eva, Mgr.

Výzkumník
E-mail: eva.kyralova@nm.cz
Telefon: 224 497 861

Fotoalbum

popisek

popisek

popisek

popisek

popisek

popisek