Sbírka japonských dřevořezů ukiyo-e, tzv. obrázků z prchavého světa, v Náprstkově muzeu čítá přes sedm tisíc kusů a patří tak k největším ve střední Evropě. Svým rozsahem dokumentuje téměř celou tradici japonského umění dřevořezu, od nejstarších tisků z počátku 18. století do počátku 20. století. I přes snahy předchozích kurátorů nebyla velká část sbírky dosud důkladně zpracována a badatelsky zhodnocena.  
Utagawa Kunijoši (1798-1861) byl jedním z posledních velkých mistrů dřevořezu. Svým pracím propůjčil nevídanou dynamiku, vyznačoval se používáním sytých barev, ale především zpopularizoval tisky bojovníků a válečníků označované jako muša-e, které začaly ke konci období Edo (1603-1868) nabývat na popularitě. Popularita Kunijošiho tisků inspirovala k tvorbě dřevořezů muša-e i další umělce, kteří se tomuto tématu dosud nevěnovali. V Náprstkově muzeu se nachází přibližně dvě stě Kunijošiho děl, velkou část tvoří jednotlivé listy bojovníků z populárních sérií,  ale součástí sbírky jsou i  knížky e-hon, které Kunijoši ilustroval na počátku kariéry a které ho později inspirovaly právě ke tvorbě tisků muša-e. Cílem projektu je zhodnotit celkový vývoj Kunijošiho díla na dostupném materiálu nacházejícím se ve sbírce, ale zároveň zpracovat a utřídit Kunijošiho tisky ve sbírce NpM a navázat tak na kroky předchozích kurátorů ve snaze zmapovat a publikovat sbírky japonských dřevořezů.

 

Název projektu: Fenomén dřevořezů muša-e v díle Utagawy Kunijošiho 
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Adéla Tůmová
 

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborný článek v recenzovaném periodiku 

 

Tůmová Adéla, Mgr.

Kurátorka sbírek Japonska a Koreje
E-mail: adela.tumova@nm.cz
Telefon: 224 497 517