Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) patří mezi silně ohrožené druhy České republiky a je chráněn i mezinárodní legislativou. Mlok se vyznačuje velkou morfologickou variabilitou (zejména ve velikosti a zbarvení), která souvisí s existencí množství evolučních linií tohoto druhu, z nichž alespoň dvě (S. s. salamandra a S. s. terestris) se setkávají na území střední Evropy. Mlok skvrnitý tak představuje neobyčejně vhodný model pro zkoumání postglaciálního šíření obratlovců na území střední Evropy. Přesto se studiem taxonomie a historické biogeografie tohoto druhu na našem území dosud nikdo nezabýval. Předkládaný projekt navrhuje řešení problematiky na základě moderních molekulárně genetických metod. Pomocí markerů mitochondriální DNA bude vyšetřena příslušnost českých a moravských populací mloka skvrnitého k jednotlivým jeho poddruhům či hybridním formám.

Název projektu: Genetická struktura populací mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na území České republiky
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Jindřich Brejcha

Předpokládané výsledky/výstupy:
Studie bude součástí připravované publikace Fauna: obojživelníci a výsledky budou publikovány v impaktovaném periodiku. S ohledem na aktuální přípravu akčního plánu na ochranu mloků v ČR v souvislosti s šířením plísňového patogenu hubícího mloka v Evropě by získané výsledky měly mít
zásadní výstup do ochranářské praxe.

Brejcha Jindřich, Mgr.

Výzkumník
E-mail: jindrich.brejcha@nm.cz
Telefon: 224 497 861

Fotoalbum