Národní muzeum bylo v minulém roce úspěšné ale také v oblasti technologií. Jeho mobilní aplikace sbírala ceny z nejvyšších příček domácích, ale i zahraničních oborových soutěží. I letošní rok bude v muzeu plný novinek. Návštěvníci se mohou těšit na pět velkých a několik menších tematických výstav, ale také na otevření Dětského muzea.

Rok 2022 byl po delší době prvním, kdy do chodu muzea nezasáhla pandemie. Více než milion návštěvníků si v Historické i Nové budově, ale třeba také v Českém muzeu hudby či Náprstkově muzeu a dalších objektech prohlédlo stálé expozice i nově připravené výstavy. V rámci vzdělávacích programů pak Národní muzeum navštívilo 17 tisíc školáků od mateřských až po střední školy.

Mezi nejvyhledávanější patřila výstava Nikdy se nevzdáme!, věnovaná 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a událostem roku 1942, která je v Historické budově prodloužena do dubna a návštěvníci si zde mohou prohlédnout velké množství unikátních artefaktů spojených s operací Anthropoid. Velkou návštěvnost ale zaznamenaly také výstavy Slavní čeští skladatelé, Věra Čáslavská či v druhé polovině roku uvedená výstava Miro Žbirka: Roky a dni, kterou pořádalo Národní muzeum spolu s Kateřinou Žbirkovou u příležitosti smutného výročí odchodu skvělého československého muzikanta.

K populárním expozicím Okna do pravěku, Zázraky evoluce, Dějiny 20. století a Sály minerálů přibyly v loňském roce ještě Sál hmyzu a expozice s názvem Dějiny zachycující v celkem sedmi sálech minulost českých zemí od 8. století až do první světové války.

Národní muzeum bylo v uplynulém roce ale úspěšné také na poli moderních technologií. V první polovině roku spustilo aplikaci pro mobilní zařízení s názvem Národní muzeum v kapse, která si i díky své rozšířené realitě získala jak oblibu návštěvníků, tak ocenění odborné veřejnosti hned ve třech oborových soutěžích, a to Red Dot Award, Internet Effectiveness Award (IEA) a Zlatý středník, a stala se tak jednou z nejlepších českých aplikací současnosti.

I letošní rok bude v Národním muzeu plný zajímavých novinek. Kromě několika menších se mohou návštěvníci těšit na pět velkých výstav.

 1. Výstavu Když hvězdy září nahradí na konci dubna v Nové budově Národního muzea výstava První dámy – móda a styl. Ta reflektuje rozdílnost stylu oblékání manželek prezidentů s ohledem na dobu a aktuální trendy, a ukáže například velkou společenskou toaletu Hany Benešové, šaty Livie Klausové a další modely prvních dam, ale i volnočasové kousky jako svetr Olgy Havlové, který nosila do Výboru dobré vůle či unikátní doplňky, jako jsou botky Charlotty Masarykové a pudřenka Viery Husákové, kterou u sebe měla při pádu vrtulníku.
   
 2. Největším mezinárodním výstavním projektem Národního muzea pro letošní rok je výstava Baroko v Bavorsku a Čechách, kterou si návštěvníci budou moci prohlédnout od prosince. Jde o společný mezinárodní projekt Národního muzea a Domu bavorských dějin, který představí sbírkové předměty nedozírné hodnoty nejen z oblasti malířství či sochařství ze státních i soukromých sbírek čtyř evropských států. Jako první uvede už v květnu výstavu muzeum v Řezně. Ta vychází z historického momentu třicetileté války a baroko představí ve sféře duchovní, stavitelské, vzdělanostní, umělecké, politické i jako životní styl.
   
 3. Padesátá léta budou tématem stejnojmenné výstavy, která v širším kontextu představí dobu plnou represí, ale také následná léta jako fenomén změn, které se promítají do všech sfér života. Návštěvníci tak uvidí předměty tematizující oblast perzekucí, politiky, společnosti, kultury a zahraničí.
   
 4. I další objekty Národního muzea představí v průběhu roku nové, lákavé projekty. V Českém muzeu hudby na Malé Straně se návštěvníci budou moci na podzim vydat Na turné! Výstava ukazuje historii i současnost putování hudebníků od potulných harmonikářů až po známé hudební skladatele, operní divy a současné kapely s jejich koncertními šňůrami. Hudební cestovatele návštěvníkům přiblíží dobové předměty jako lodní lístek Antonína Dvořáka, cestovní pas Emy Destinnové či bunda z koncertu Rolling Stones na pražském Strahově.
   
 5. Také Náprstkovo muzeum otevře na jaře novou výstavu s názvem Emil Holub, která připomene osobnost slavného českého světoběžníka a na pozadí konfrontace legendy, mýtu a reality a kontrastu cestovatelových úspěchů i selhání uvede sbírkové předměty jako mapy, fotografie či deníky.

Národní muzeum se dlouhodobě zaměřuje také na dětské návštěvníky. Kromě workshopů a vzdělávacích programů pro školy se v Nové budově Národního muzea otevře v první polovině letošního roku expozice, která je výjimečná mimo jiné cílovou skupinou, na kterou je zaměřena. Unikátní koncept Dětského muzea je plně interaktivní a komunikuje s dětmi především prostřednictvím předmětů, ilustrací, komiksových kreseb a obrázkových manuálů, a boří tak věkové i jazykové bariéry. Ústředními prvky expozice jsou instalace s audiovizuální projekcí a interaktivní stěna. Pracovat, kreslit či hrát hry mohou děti ve speciální worshopové místnosti.

Národní muzeum patří k moderním institucím, a proto se také zavázalo od letošního roku přijmout Koncepci udržitelného rozvoje NM ve vztahu k životnímu prostředí, jejímž cílem je zlepšit ekologickou stopu instituce s ohledem na větší energetickou efektivitu a úsporu.  Kromě úspory vody, energií nebo nakládání s odpadem se chce muzeum zaměřit také na recyklaci či ekologickou likvidaci materiálů použitých pro realizaci výstav.