Cílem projektu je seznámit obyvatele městské části Praha-Hostivař s významem Kroužkovací stanice a kroužkování ptactva, ale také s biodiverzitou a ochranou přírody.Toho bude dosaženo zorganizováním mezioborového projektu, jehož výsledek představí místním nejen Kroužkovací stanici v podobě stálých naučných panelů. 
Projekt se bude skládat z několika fázích, jejichž výstupem bude max. 6 témat informačních panelů o historii a současné činnosti KS, o významu kroužkování, o místní biodiverzitě, významu ochrany přírody a také o významu těchto témat pro komunitu.

Přihlášené školní kolektivy absolvují exkurzi v Kroužkovací stanici, kde se formou krátkých aktivit seznámí jak s činností a přínosem KS tak významem ochrany přírody. Na základě metodiky, kterou budeme školám distribuovat, a tohoto úvodního semináře zpracují školní kolektivy soutěžní ukázku (dle jejich názoru) ideálního informačního panelu.

Z návrhů vybere vítěze odborná porota. Hlavní výhrou bude autorství naučných panelů, resp. absolvování workshopů (grafika, kreativní psaní, ochrana přírody, fotografie), jejichž výsledkem budou informační panely umístěné u vstupu do Kroužkovací stanice.

Informační panely s vyobrazením max. 6 témat budou tištěné na dibondové desky se stálobarevnou (UV stabilní) polymer fólií včetně laminace, kryté dřevěným rámem (konstrukce z hranolů, krycí rám s kartáčovaným povrchem). Tisková data informačních panelů budou vyrobena na základě finálních podkladů od žáků. Slavnostní představení informačních panelů proběhne v areálu Kroužkovací stanice na podzim roku 2024. 

 

Název projektu: Náš soused – Kroužkovací stanice očima dětí
Období: 2023–2024
Poskytovatel: Hl. m. Praha
Typ projektu: popularizační projekt
Řešitel za NM: Ing. Petra Caltová (spoluřešitel: Mgr. František Tymr)

 

Předpokládané výsledky/výstupy:

  • Exkurze v KS pro přihlášené školní kolektivy – ukázky kroužkování, komentovaná exkurze o historii, význam místní ochrany přírody, zadání soutěže “Náš soused – Kroužkovací stanice”
  • Informační panely o KS: 6 témat znázorněných ilustracemi, texty apod., potištěné dibondové desky (UV stabilní) + dřevěný rám (konstrukce + krycí rám)
  • Vernisáž naučné stezky – občerstvení, diplomy pro autorský tým, upomínkové předměty pro autory, doprovodný program

 

Náš soused - Kroužkovací stanice | Facebook

 

Caltová Petra, Ing.

Muzejní pedagožka
E-mail: petra.caltova@nm.cz
Telefon: 224 497 982