Gramofon a gramofonová deska se v meziválečném období staly pro široké vrstvy společnosti dostupnějším spotřebním zbožím než tomu bylo před první světovou válkou. To se projevuje i v žánrové pestrosti hudební produkce na nejstarších nosičích, které jsou zachovány především ve sbírce ČMH, a to od klasické hudby až po tehdejší populární tvorbu typu jazzu, šlágrů či dechové hudby. Rozsáhlá sbírka gramofonových desek, katalogů a dalších souvisejících sbírkových fondů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby nabízí detailnější možnost vhledu do celé problematiky.
Zamýšlený projekt se chce soustředit na mapování a výzkum prodeje a distribuce gramofonových desek v Československu mezi lety 1918-1938. Cílem projektu je interdisciplinární výzkum obchodu, prodeje a distribuce gramofonových desek se zaměřením na Prahu v kontextu rozvoje celého odvětví v prvorepublikovém Československu. Projekt se chce se v rámci povahy a šíře dostupných sbírek v NM (zejména v ČMH) i v jiných paměťových institucích zaměřit na pražskou metropoli jako na jedno z center prodeje gramofonových desek v Československu.
Výzkumný záměr je úzce navázán na výzkumnou oblast „Problematika zvukových dokumentů“ v rámci DKRVO NM konkrétně je součástí jednoho z dílčích cílů této oblasti. Projekt a jeho výstupy v podobě databáze a odborné studie navazují na interní grant z let 2019-2020 s názvem Průkopníci byznysu se zvukem.

 

Název projektu: Obchodníci se zvukem II: Osobnosti prodeje gramofonových desek v prvorepublikovém Československu 
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Michal Studničný, DiS.
Další účastníci projektu: Bc. et. Bc. Martin Mejzr


Předpokládané výsledky/výstupy:
Hlavním výsledkem projektu bude tematická databáze prodejců gramofonových desek s podrobnými biografickými údaji a dalšími doprovodnými daty (včetně multimédií), které se týkají zapojení jednotlivých osobností do gramofonového průmyslu tehdejší doby.
Databázi bude doplňovat odborná studie soustřeďující se na analýzu a popis vybraných prodejců a jejich sortimentu, obchodních praktik a marketingových strategií. Cílem odborného článku bude vysvětlit problematiku prodeje gramofonových desek v Československu v období 1918-1938 v kontextu hospodářských, kulturních a sociálních proměn doby. Text bude publikován ve formě odborného článku v Musicáliích, tedy v recenzovaném časopise Národního muzea – Českého muzea hudby

Fotoalbum