V tomto roce byla dokončena digitalizace titulu Rudé právo z období první republiky včetně večerníků. V digitální knihovně Kramerius jsou tak volně k dispozici ročníky 1920–1938 Rudého práva a samostatně pak ročníky 1928–1934 Rudého večerníku.

Zahájena byla rovněž digitalizace Českého slova (pražského vydání), zatím je v digitální knihovně Kramerius dostupný rok 1918, digitalizace dalších ročníků bude pokračovat v roce 2021.

Současně si dovolujeme upozornit badatele, že ročníky výše uvedených titulů, které jsou v digitální knihovně volně dostupné, nebudou ve fyzické podobě expedovány do studovny.