Zapojení široké veřejnosti do vědeckých pokusů, tzv. projekty občanské vědy jsou v současné době stále častěji využívaným způsobem popularizace vědy. Laická veřejnost tak nahlédne pod pokličku na první pohled nepřístupného vědeckého světa, zapojí se plněním lehkých pracovních úkonů do vědeckého procesu a v neposlední řadě se začne orientovat v předkládané problematice. Mnoho takovýchto projektů vzniká po celém světě i v oblasti přírodovědy, studia a sběru dat týkajících se biologické diverzity. ECSA
Předkládaný projekt si klade za cíl vytvoření populárně naučného cyklu aktivit pro veřejnost v návaznosti na jeden z mezinárodních projektů občanské vědy City Nature Challenge. Tento projekt vznikl v roce 2016 v USA a v ČR se poprvé konal v roce 2018 na území hl. m. Prahy pod záštitou Národního muzea. V průběhu projektu soutěží předem přihlášená města po celém světě o co největší počet pozorování živé přírody zaznamenaných pomocí mobilní aplikace iNaturalist. Letošního třetího ročníku se zúčastnilo 68 měst z celého světa a bylo shromážděno přes 440 tisíc pozorování od více než 17 tisíc účastníků. Praha se s více než 1 600 pozorováními umístila na 42. místě.

K pozorování, respektive k ukládání jednotlivých pozorování, dochází pomocí volně přístupné mobilní aplikace iNaturalist, popř. pomocí webových stránek www.inaturalist.org. Každý účastník má tak možnost pomocí aplikace komunikovat nejen s muzejními odborníky, ale i laickými nadšenci po celém světě. Předpokládáme, že spojení pozorování přírody a využití mobilních technologií osloví širší část veřejnosti a prohloubí její zájem o přírodu.

Název projektu: Prahou za přírodou – projekt občanské vědy
Období: 2019-2020
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Ing. Petra Caltová, Mgr. Monika Stránská

Předpokládané výsledky/výstupy:
Hlavním cílem předkládaného projektu je pomocí moderních metod představit pražskou přírodu široké veřejnosti, rozšířit povědomí o diverzitě a ohrožení přírody a především prohloubit zájem o přírodu ve svém okolí. Toho bude docíleno populárně naučnými programy pro veřejnost, jako jsou komentované exkurze, ukázky terénních prací vědeckými pracovníky Přírodovědeckého muzea, happeningové akce pro školní kolektivy a tvorba speciálních doprovodných tiskovin.

 

Caltová Petra, Ing.

Muzejní pedagožka
E-mail: petra.caltova@nm.cz
Telefon: 224 497 982

Stránská Monika, Mgr.

E-mail: monika.stranska@nm.cz
Telefon: 224 497 416

Fotoalbum