Cílem projektu je vyhledání, identifikace a taxonomická revize typů fosilních plodů a semen ze sbírky E. Knoblocha, Tento vědecky cenný materiál, na jehož základě byly stanoveny nové rody i druhy, nebyl totiž dosud ve sbírce řádně označen. Přitom ilustrace zmíněných rostlinných fosilií lze nalézt v řadě vědeckých pojednání zahrnujících také knižní publikace. Po vyhledání typového materiálu proběhne jeho čištění, konzervace a podrobné rozepsání do katalogu sbírek. Vědecká revize se neobejde bez použití elektronového mikroskopu (SEM) a tak rentgenu (MicroCT). Výsledky této vědecké revize budou publikovány v impaktovaném časopise.

Název projektu: Revize Knoblochovy sbírky se zaměřením na identifikaci typového materiálu
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: RNDr. Zuzana Heřmanová, Ph. D.
Další účastníci projektu: Mgr. Jana Čepičková


Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky této vědecké revize budou publikovány v impaktovaném časopise.