Mezinárodní spolupráce

Národní muzeum spolupracuje s partnery z téměř všech kontinentů. V rámci vědy a výzkumu uzavřelo Národní muzeum v posledních pěti letech celkem 24 mezinárodních smluv zaměřující se na terénní výzkum a výměny zkušeností a 6 smluv týkající se společných projektů Národního muzea se zahraničními institucemi. Dále se Národní muzeum stalo v posledních letech členem celkem 13 konsorcií a asociací v oblasti přírodních a humanitních věd. Mimo to jsou jednotliví zaměstnanci Národního muzea členy 58 rozmanitých zahraničních organizací. Samozřejmě nelze opomenout ani probíhající nesmluvní spolupráci zaměřenou především na výměnu zkušeností. Národní muzeum v posledních letech navázalo a aktivně udržuje celkem 147 takových spoluprací po celém světě.

Přehled nejvýznamnějších zahraničních konsorcií a asociací, kde je Národní muzeum členem: 

Fotoalbum