Národní muzeum nabízí několik různých forem odborných stáží a praxí: 

  • Stáže pro zahraniční uchazeče
  • Stáže pro pracovníky muzejních institucí
  • Odborné praxe pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

Po celou dobu trvání se účastníkům programu věnují odborní pracovníci z řad Národního muzea, kteří předávají své zkušenosti z muzejní praxe i ze svého oboru. Zároveň se jedná o příležitost, jak poznat jedno z největších pracovišť ve svém oboru v České republice.

1) Stáže pro zahraniční uchazeče

Zahraniční stáže jsou určeny studentům zahraničních vysokých škol v rámci stipendijních programů (např. Erasmus +), prostřednictvím agentury zprostředkovávající odborné stáže nebo na vlastní žádost zájemce (praxe, získání zkušeností v oboru).

Jak spolupráce probíhá?

V případě Vašeho zájmu o absolvování stáže se obraťte na koordinátora programu, který s Vámi dojedná všechny potřebné detaily týkající se průběhu stáže včetně případné úpravy její náplně. Před samotnou stáží budou uzavřeny následující dokumenty: smlouva o vykonání stáže mezi Vámi a Národním muzeem a předběžný harmonogram plánovaných cest (budou-li takové cesty v rámci stáže nutné). Vlastní stáž je řízena odborným pracovníkem Národního muzea a probíhá v různých objektech muzea. Doba trvání stáže není pevně stanovena.

Podmínky pro zájemce o zapojení do programu

  • Probíhající studium na zahraniční vysoké škole
  • Doložení dokladu o uzavřeném zdravotním pojištění před začátkem stáže

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na koordinátorku programu stáží v Národním muzeu:

Mgr. Inna Bilanyn 
Email: inna.bilanyn@nm.cz
Tel.: 224 497 478

2) Stáže pro pracovníky muzejních institucí

Tento typ stáží je primárně určen pro zaměstnance jiných muzejních institucí.

Přehled témat stáží dle odborů:

V přehledech naleznete jednotlivá témata stáží včetně popisu jejich náplně. Samozřejmě je možné, pokud to dovolí možnosti Národního muzea, obsah stáže dle představ zájemce, příp. jeho zaměstnavatele uzpůsobit.

Jak spolupráce probíhá?

V případě Vašeho zájmu o absolvování stáže se obraťte na koordinátora programu, který s Vámi dojedná všechny potřebné detaily týkající se průběhu stáže včetně případné úpravy její náplně. Před samotnou stáží bude uzavřena jednoduchá smlouva o vykonání stáže mezi Vámi, institucí, kde jste zaměstnán, a Národním muzeem. Vlastní stáž je řízena odborným pracovníkem Národního muzea a probíhá v různých objektech muzea. Obvyklá doba trvání stáže je jeden až dva týdny. 

Pokud by Vás žádné z nabízených témat stáží neoslovilo a měli byste vlastní návrh, neváhejte nás s ním oslovit – pokud to naše možnosti dovolí, budeme se snažit Vám vyjít vstříc.

Podmínky pro zájemce o zapojení do programu

  • Zájemce je zaměstnancem muzejní instituce
  • Souhlas zaměstnavatele zájemce se stáží a podmínkami stanovenými ve smlouvě

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na Sekretariát náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost:

Tel.: 224 497 330

3) Odborné praxe pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

Odborné praxe se týkají studentů škol v ČR, kteří si chtějí v praxi ověřit své teoretické znalosti.

Jak spolupráce probíhá?

V případě Vašeho zájmu o absolvování odborné praxe se obraťte na koordinátora programu, který Vaši žádost předá na příslušný odbor, jenž by svou pracovní náplní nejlépe vyhovoval Vašim odborným předpokladům a požadavkům vysílající školní instituce. V případě zájmu Vás následně bude kontaktovat již příslušný odbor, jenž s Vámi dojedná všechny potřebné detaily týkající se průběhu praxe včetně případné úpravy její náplně. Před započnutím odborné praxe bude uzavřena jednoduchá smlouva o jejím vykonání.

Vlastní praxe je řízena odborným pracovníkem Národního muzea a probíhá v různých objektech muzea. Doba trvání odborná praxe není pevně stanovena.

Podmínky pro zájemce o zapojení do programu

  • Probíhající studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v České republice

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na koordinátorku programu stáží v Národním muzeu:

Mgr. Inna Bilanyn 
Email: inna.bilanyn@nm.cz
Tel.: 224 497 478

Koordinátorky programů

Bilanyn Inna, Mgr.

E-mail: inna.bilanyn@nm.cz
Telefon: 224 497 478