V sedmdesátých letech získal Josef Vágner z Afriky skupinu vzácných severních bílých nosorožců pro safari ve Dvoře Králové. Byl mezi nimi i malý samec Sudán. Dvorská zoo je jediná na světě, kde se podařilo tato kriticky ohrožená zvířata odchovat. Sudán, sám narozen v přírodě, se stal otcem 2 mláďat. Zatím poslední mládě tohoto druhu, které se narodilo v roce 2000, je Sudánovo vnučkou. Severní nosorožci tak díky tomu přežili rok dva tisíce, ale již o několik let později je druh považovaný v přírodě za vyhynulý. Ve snaze zlepšit naději na jejich záchranu bylo nejprve odesláno několik zvířat do San Diega. V roce 2009 byla další čtyři zvířata přemístěna do keňské rezervace OL Pejeta. Jeden samec a dvě samice se narodili v péči člověka a do té doby Afriku neznali. Jediný Sudán, který prožil většinu života v Podkrkonoší, se do Afriky vlastně vracel. Zvířata se ve výborných podmínkách pářila, ale mládě nepřicházelo.

Mezitím uhynula poslední samice ze zvířat, která kdysi poslal Safari park Dvůr Králové do San Diega, dále samec Suni v Africe, a nakonec i Nabire, jediná samice do té doby žijící ještě v Evropě, jejíž kostru mohou návštěvníci nyní spatřit po boku Sudána.

Nyní již zůstaly jen samice Najin a Fatu v Keni. Sudán tak byl posledním samcem svého druhu na planetě Zemi a zároveň poslední zvíře pocházející ještě z přírody. Díky tomu se stal již za svého života legendou.

Projekt záchrany severního bílého nosorožce:

Safari park se v rámci konzilia expertů z celého světa, které nese označení BioRescue, snaží nosorožce bílé severní zachránit. Vědci mají uchované sperma z několika samců včetně Sudána a také živé tkáňové kultury z jedenácti jedinců. Při využití asistované reprodukce má druh stále naději.

Vědci do současnosti zvládli v laboratoři vytvořit 12 embryí. Cesta k záchraně druhu bude však ještě dlouhá. Všechna získaná embrya jsou zatím uchovávána v hlubokozmrazeném stavu.

Tým dál pravidelně odebírá vajíčka samici Fatu v Keni. Mezitím se intenzivně pracuje na vývoji techniky pro vložení embrya do náhradních matek. Těmi se v budoucnu stanou samice příbuzných jižních bílých nosorožců.

Naplno běží i výzkumy, které povedou k možnosti záchrany druhu prostřednictvím kmenových buněk. V Berlíně se zatím z kmenové buňky uhynulé samice Nabiré podařilo vytvořit buňky srdečního svalu.