Z obsahu aktuálního dvojčísla si redakce dovoluje upozornit zejména na studii dr. Kamila Boldana Karlštejn jako „Bergungsdepot“ pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války a také na informace o nových sbírkových akvizicích Knihovny NM v roce 2019. V čísle dále kromě studií najdeme rovněž recenze na nejnovější oborové publikace, zprávy z Knihovny NM věnující se vedle výše zmíněných akvizic aktuálně probíhajícímu výzkumu proveniencí. Pravidelnou přílohu podzimního dvojčísla tvoří Matiční listy.

Kompletní obsah čísla k dispozici zde.